"Bezpieczne przebywanie na akwenach śródlądowych i uprawianie sportów wodnych".
Tak zatytułowaliśmy film szokoleniowy, zrealizowany po to aby uczyć bezpiecznych zachowań nad wodą. Pokazujemy w nim także jak należy reagować w sytuacjach zagrazających zdrowiu i życiu. Woda to nasz żywioł, piękny i niebezpieczny jednocześnie. Dlatego dzielimy się naszymi doświadczeniami. Oto zwiastun filmu, cały jest dostępny pod adresem internetowym: https://vimeo.com/221391527


„Bezpieczne przebywanie i uprawianie sportów na zamarzniętych akwenach” jest materiałem szkoleniowym zrealizowanym przez Grupę Specjalną Płetwonurków Rzeczypospolitej Polskiej dzięki wsparciu PZU. Film zawiera ważne informacje dot. właściwego zachowania się i uprawiania sportów na zamarzniętych akwenach. Dokument został objęty patronatem: Ministra Edukacji Narodowej, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Akademii Marynarki Wojennej. Oto zwiastun filmu, cały jest dostępny pod adresem internetowym: https://vimeo.com/221391527


Copyright © Grupa Specjalna Płetwonurków RP.