• Obsługa urządzeń nawigacyjnych i hydroakustycznych
  • Przygotowanie do selekcji i egzaminów sprawnościowo-kwalifikacyjnych w specjalnych grupach wodno-nurkowych
  • Prowadzenie działań ratowniczo-poszukiwawczych w warunkach ekstremalnych
  • Wykorzystanie jednostek pływających w działaniach ratowniczo-poszukiwawczych
  • Ratownictwa medycznego
  • Wykorzystanie łączności podwodnej
  • Wydobywanie zatopionych obiektów i utraconego mienia
  • Wykorzystanie i obsługa bezzałogowych pojazdów podwodnych ROV

Copyright © Grupa Specjalna Płetwonurków RP.