Grupa Specjalna Płetwonurków RP prowadzi działania w zakresie:

  • Poszukiwanie i lokalizacja ofiar wypadków, utonięć oraz wydawanie opinii i ekspertyz sądowych
  • Badania hydrograficzne z wykorzystaniem urządzeń pomiarowych: sonary, echosondy, magnetometry
  • Okresowe przeglądy budowli hydrotechnicznych i nabrzeży, rurociągów, inspekcja dna
  • Prace podwodne z wykorzystaniem zespołów nurków zawodowych

Copyright © Grupa Specjalna Płetwonurków RP.